El sistema nerviós: Receptors y efectors.

http://lajovencuba.files.wordpress.com/2010/09/blogs-clarin-com.jpg  
Un estímul és qualsevol canvi al teu voltant i que detectes gracies al teu organisme.

En els estímuls externs, és tracten de cambis físics o químics, entre altres... Estos criden al receptors els quals trasmeten aquesta percepció al sistema nerviós dels éssers vius.

A més cada estímul sols pot ser arreplegat per un òrgan: el receptor.

La sensibilitat davant un estímul determinat es diu tropisme en els vegetals i als animals es diu tactisme.


QUÈ SON ELS RECEPTORS?

Els receptors son estructures de la natura nerviosa encarregades de captar o rebre moviments del exterior, fen arribar la informació, per mitjà dels nervis sensitius, als sentits per a produir les sensacions. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario